Event

9:00
am

Shanivar (Saturday)

1:30 Min.

9:00 am – Venkateshwara Suprabhatam
9:30 am – Navagraha Abhishekam
10am – Sri Venkateshwara Abhishekam
10:45am – Vishnu Sahasranamam
11:30 am – Aarti & Prasad

View Location

Event Details